2017/10/03

Official opening of the city office AC Aen den Hoorn, Zoutleeuw.”

De heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant ‘Lodewijk De Witte’ ondertekende zondag het “Gulden Boek” van de stad Zoutleeuw naar aanleiding van de opening van het nieuwe administratief centrum Aen den Hoorn.

Mr Governor of the province of Vlaams-Brabant ‘Lodewijk De Witte’ Signed the “Golden book” of the city of zoutleeuw, following the opening of the new administrative centre ‘Aen den Hoorn’.

1120 IZOH 20170626 e01